EU Member States Trusted Lists Scheme Type Community Rules: specific statement for Estonia


EN version:

Trust service providers and trust services are included to the Estonian Trusted List in accordance with the eIDAS and the complementary national law Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Act".

Estonian Trusted List is operated by Estonian Information System Authority.ET version:

Usaldusteenuse osutajad ja usaldusteenused kantakse Eesti usaldusnimekirja vastavalt eIDAS-le ja seda täiendavale siseriiklikule seadusele "E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus".

Eesti usaldusnimekirja haldab Riigi Infosüsteemi Amet.